Øreklinikken Helsevej i Stenløse

Hvordan anskaffer jeg mig høreapparater?

Bedre humør, mere overskud, bedre selvtillid. Det er bare nogle af de positive ting, som du opnår ved at behandle en nedsat hørelse. Og omvendt risikerer du isolation, ensomhed og nedsat livskvalitet, som er nogle af de konsekvenser, der kan være ved at leve med et ubehandlet høretab.

Hvis du er én af dem, så bare rolig. Du er ikke den eneste. Mere end 20 % af alle over 50 år har en hørenedsættelse fastslår EuroTrak undersøgelsen, hvor den danske høresundhed undersøges.

Men heldigvis kan problemerne afhjælpes med det rigtige høreapparat. Det er derfor vigtigt at få tjekket sin hørelse. Dette gøres enten hos din hørespecialist i en privat høreklinik eller hos din ørelæge. Hvis din hørespecialist anbefaler dig behandling med høreapparat og du ønsker dette, skal du undersøges af en ørelæge. Er ørelægen enig i, at du kan få glæde af høreapparater, vil han/hun udstede en henvisning til høreapparatbehandling.

Men denne henvisning til høreapparatbehandling kan du selv vælge, om behandlingen skal foregå i det offentlige sygehusvæsen eller i en privat høreklinik.

Det offentlige system

I det offentlige låner du apparaterne af kommunen og behandlingen er dækket af sygesikringen. Det er således ikke forbundet med nogen egenbetaling at anskaffe sig høreapparater via de offentlige klinikker. Du skal forvente en vis ventetid. I skrivende stund er ventetiden mellem 2 og 50 uger på første undersøgelse. Ventetiden er afhængig af, hvilken audiologisk klinik du vælger. Du kan læse mere om ventelisterne på venteinfo.dk. De offentlige klinikker vælger høreapparater til dig fra en liste, som er dikteret af et offentligt udbud. Du har derfor ikke nødvendigvis mulighed for selv at vælge, hvilket høreapparat du skal have, da udvalget af høreapparater afhænger af, hvilke høreapparater, der er kommet på det offentlige udbud.

Det private system

Hvis du er over 18 år, kan du vælge at gå i en privat høreklinik. I en privat klinik har du større medindflydelse på valget af, hvilke høreapparater du ønsker. Ofte har den private klinik den seneste teknologi, og du kan stille krav til service, som i enhver anden forretning. Hvis du har fået en henvisning fra din ørelæge er du berettiget til at få et tilskud fra det offentlige til køb af høreapparater. Tilskuddet er i 2016 op til kr. 6.388,- afhængig af, hvilket høreapparat du vælger. Ud over tilskuddet fra det offentlige skal du forvente en egenbetaling. Hvis din private forsikring ikke allerede dækker høreapparater, anbefaler vi, at du tegner i en uvidet forsikring i forbindelse med anskaffelsen af høreapparaterne.

Du har frit valg af privat høreklinik når først du er henvist til privat behandling.

Jura

Som patient i det offentlige er du juridisk omfattet af sundhedslovgivningen, mens du som kunde i en privat høreklinik er omfattet af købeloven. Det har for eksempel betydning, hvis du skal klage, eller hvis dit apparat går i stykker.

Uanset hvilken løsning du vælger så er det væsentligt for hørespecialisten, at du sørger for at fortælle om de aktiviteter, du bruger din tid på. Det giver din hørespecialist et større fundament til at vælge et apparat med et teknikniveau, der passer til din livsstil, så du dermed kan optimere din hørelse.